Nina Therese Berg

Gynekolog

Nina Therese Berg er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer.
Hun er sertifisert i tidlig ultralyd ved Oslo Universitetssykehus og Fetal Medicine Foundation.
Hun var overlege ved Fertilitetsavdelingen Sør ved Sykehuset Telemark i 4,5 år. Hun utreder for manlig og kvinnelig infertilitet, gir enkel fertilitetsbehandling -og oppfølging.
Hun utreder par med tilbakevendende spontanaborter og følger opp tidlig i svangerskap hos disse parene.