Marita Tveten

Helsesekretær

Marita Tveten er autorisert helsesekretær.
Hun har erfaring fra gynekologisk spesialistpraksis og fastlegepraksis