Informasjon om COVID-19

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at covid-19 ikke lenger skal regnes som allmennfaglig smittsom sykdom

( regjeringen.no )